Descriere
JOB

Descriere

• Întocmirea listelor de cantități pentru fiecare element, în conformitate cu Proiectul Tehnic de Execuție;
• Actualizarea listelor de cantități, de executat, în conformitate cu modificările și dispozițiile de șantier emise;
• Examinarea și utilizarea documentațiilor primite de la proiectant (caiete de sarcini, memorii tehnice, fișe de date, planuri);
• Calculul cantităților de executat pentru fiecare categorie/obiect/articol din lista de cantități, în conformitate cu Proiectul Tehnic de Execuție;
• Întocmirea tuturor documentelor necesare (liste de cantități , fișe de măsurători, anexe, etc) în vederea finalizării situațiilor de lucrări în relația cu Subcontractorii, Beneficiarii și prestatorii de servicii;
• Actualizarea cantităților de executat pentru fiecare element din lista de cantități, în vederea actualizării costului proiectului;
• Pregătirea listelor de cantități necesare cerințelor de subcontractare a lucrărilor;

 • Întocmirea rapoartelor lunare (sau la cerere) cu statusul documentației prin corelarea măsurătorilor din teren cu proiectul;

 • Pregătirea situațiilor de lucrări pentru decontarea lucrărilor executate;

 • Cunoașterea HG 1/2018;

 • Întocmirea rapoartelor privind progresul fizic și financiar;

 • Întocmirea și verificarea situațiilor de plată și a bugetelor;

Cerințe

Cerințe

 • Experiență minimă 3 ani pe un post similar;

 • Studii Superioare Finalizate – UTCB;

 • Limba engleză la nivel conversational;

 • Cunoștințe foarte bune de MS Office (mai ales Excel) și AutoCad;

 • Foarte bune abilități de organizare;

 • Spirit dezvoltat de lucru în echipă;

 • Atenție deosebită la detalii.