Proiectele noastre se întind pe o arie extinsă de domenii, incluzând:

Infrastructură aeroportuară

Infrastructură rutieră

Construcții civile

Construcții hidroedilitare

Media

Ne mândrim cu proiectele la care lucrăm și deseori acestea apar și în presă.

Proiecte

la faza de execuție

Proiecte la faza de execuție

Aeroport Internațional București

Servicii de efectuare a expertizelor tehnice și de elaborare a studiului de fezabilitate în vederea realizării investiției “Sistematizarea suprafeței de mișcare a AIHCB în vederea creșterii capacității operaționale și asigurării conformării cu prevederile R139/2014.

Asigurare depozit pentru materiale clasa a V-a – Lugoj

Procent de execuție: 36.13%
Valoare contractată: 22,673,005.12 lei

Platformă testare motoare pe banc de provă existent în Cazarma 546 Otopeni

Valoare contractată: 5,054,629.41 lei

Lucrări de reabilitare cazarmă militară

Valoare contractată:
146.849.249,14 lei
Procent de execuție realizat: peste 90%

Lucrări de reabilitare cazarmă 2766/Obiect 1.2

Valoare contractată: : 151,907,123.57 lei;
Valoare contractată: : 9,014,939.65 lei.

Realizare bază de staționare temporară

Procent de execuție: 2.43%
Valoare contractată: 80,094,861.28 lei

Bazin de înot didactic-proiect pilot, cartier Vitrometan, Municipiul Mediaș, Județul Sibiu

Academia Navală Mircea cel Bătrân – Lucrări de intervenție la pavilionul din cazarma Constanța

Valoare contractată:
17,161,247.22 lei

Academia Navală Mircea cel Bătrân – Lucrări de intervenție la pavilionul din cazarma Constanța

Valoare contractată:
16,399,565.16 lei

Amenajare traseu de transport public de călători cu autobuzul, care să asigure legătura pe arterele urbane între zona UTA și str. Ștefan cel Mare

Prestarea Serviciilor de elaborare Proiect tehnic de execuţie, documentații tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor, studii faza PT, inclusiv servicii de asistenţă tehnică din partea proiectantului pentru – Amenajare traseu de transport public de călători cu autobuzul, care să asigure legătura pe arterele urbane între zona UTA și str. Ștefan cel Mare”și Studiului de fezabilitate Proiect nr. 71/2018, aprobat prin HCLM nr. 414/2019 și HCLM nr. 416/2019.
Locul principal de executare: Municipiul Arad

Valoare contractată: 3,495,235 RON

Amenajare traseu de transport public de călători cu autobuzul, care să asigure legătura pe arterele urbane între zona UTA și str. Ștefan cel Mare

Prestarea Serviciilor de elaborare Proiect tehnic de execuţie, documentații tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor, studii faza PT, inclusiv servicii de asistenţă tehnică din partea proiectantului pentru – Amenajare traseu de transport public de călători cu autobuzul, care să asigure legătura pe arterele urbane între zona UTA și str. Ștefan cel Mare”și Studiului de fezabilitate Proiect nr. 71/2018, aprobat prin HCLM nr. 414/2019 și HCLM nr. 416/2019.
Locul principal de executare: Municipiul Arad

Valoare contractată: 3,495,235 RON

Lucrări de execuție pentru obiectivul de investiții “Dezvoltarea infrastructurii turistice in statiunea balneoclimaterică Ocna Sibiului”, Componenta 2 – Turism

Rezultatul aferent obiectivului specific consta in infrastructură de agrement creată Detaliere rezultate: – 1 zonă de zonă de agrement si sport pentru sanatate amenajată (teren fotbal, 2 terenuri tenis, teren minifotbal), 14.964 mp – 1 parc amenajat „Statuia minerului” 1.715 mp – 1 zonă peisagistică amenajată – „Lacul Pânzelor”, 3.457 mp – 1 zonă peisagistică amenajată „Lacul fără fund”, 3.964 mp – 1 zonă peisagistică amenajată „Lacul Verde – Popular”, (amenajarea unui loc de joacă destinat copiilor cu vârste de la 1 la 15 ani), 11.873 mp – 1 teren joacă amenajat – zona ANL, 2.734 mp.
Valoarea estimata a procedurii Componenta2- Turism- 4.911.397,07 lei.

Categoriile importante de dotări sunt următoarele:
– Arbori ornamentali
– Bănci odihnă
– Coșuri de gunoi
– Perdele apă
– Panouri informative
– Benzi led
– Standuri biciclete
– Dotări specifice loc joacă (leagăne, balansoare, complexuri joacă, pavașe specifice locuri joacă)
– Dotări specifice lucrări instalații (ex. electrice, termice, sanitare, etc)
– Dotări specifice teren sport (porți fotbal, fileu tenis, etc)
– Dotări specifice fitness în aer liber

Beneficiar: Orașul Ocna Sibiului
Valoarea contractată: 6413635,73 RON

Servicii

de proiectare

Servicii de
Proiectare

Creșterea eficienței energetice a blocurilor din Sector 5 București

SERVICII PROIECTARE PENTRU OBIECTIV DE INVESTIȚII: CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A BLOCURILOR DIN SECTOR 5 BUCUREȘTI
Beneficiar: Sector 5 (Primaria Sectorului 5 București)

Proiectare – faza adaptare la amplasament, executie lucrari si asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada executiei lucrarilor pentru obiectivul de investitie – „Bazin de inot didactic-proiect pilot, Cartier Vitrometan, strada Blajului nr. 4A, municipiul Medias, judetul Sibiu”

Locul principal de executare:
Cartier Vitrometan, strada Blajului nr. 4A, municipiul Medias, judetul SibiuProcent de executie: 15.13%

Beneficiar: COMPANIA NATIONALA DE INVESTITII SA

Servicii de proiectare și lucrări de execuție pentru un contract clasificat secret de serviciu pentru Realizare infrastructura Bazei 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu

Servicii de proiectare și lucrări de execuție pentru un contract clasificat secret de serviciu pentru Realizare infrastructura Bazei 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu.

Valoarea estimată a tuturor serviciilor și lucrărilor incluse în ETAPA 1 a proiectului de investiție este de 2.148.126.437,14 lei fără TVA.

    • Valoarea FAZA I – total valoare 1.434.413.738,84 lei fără TVA compusă din:- 49.401.456,849 lei fără TVA– valoarea serviciilor de proiectare și asistență tehnică;
      – 1.385.012.282 lei fără TVA – valoarea lucrărilor de execuție pentru obiectivele 1, obiectiv 12,16,21,23,24.

Valoarea cheltuielilor diverse şi neprevăzute pentru faza I este de maxim 10 % din valoarea totală de proiectare și execuție lucrări.
• pentru următoarele faze, valoarea estimată este de 713.712.698,3 lei fără TVA.
Autoritatea contractantă va opta pentru achiziția ulterioară de lucrări de construcții similare în condițiile art. 102 lit. l) din OUG 114/2011 până la valoarea de 2.148.126.437,14 lei fără TVA.

Beneficiar: MINISTERUL APĂRĂRII – UNITATEA MILITARĂ 02523

Servicii de proiectare pentru elaborarea proiectului tehnic necesar execuției lucrărilor aferente proiectului ”Construirea Spitalului Regional de Urgență Cluj” și servicii de asistență tehnică

Servicii de proiectare și asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada de execuția a lucrărilor conform Caietului de sarcini.
Activitățile contractului de servicii se referă la elaborarea ”Documentației de proiectare”, în principal faza proiect tehnic de execuție și a detaliilor de execuție pentru construirea unui Spital Regional de Urgență în comuna Floresti, județul Cluj și acordarea de asistență tehnică.
Activitățile pe care Consultantul le va realiza, vor include, dar nu se va rezuma la următoarele servicii prezentate în cuprinsul de mai jos și care sunt descrise în cele ce urmează:
– elaborarea Proiectului tehnic de execuție, inclusiv a detaliilor de execuție;
– pregătirea tuturor documentelor care urmează a fi depuse la toate autoritățile competente şi obținerea tuturor avizelor și aprobărilor necesare menționate în Certificatul de Urbanism pus la dispoziție de către Autoritatea Contractantă;
– acordarea de asistență tehnică pe toata durata de derulare a lucrărilor și până la Recepția Finala a Lucrărilor, inclusiv prin participarea în cadrul etapelor determinante de execuție a lucrărilor in conformitate cu prevederile legale in vigoare și a cerințelor Autorității Contractante;
– elaborarea Programului de urmărire a comportării lucrării în timp;
– participarea la elaborarea Cărții tehnice a construcției;
– pregătirea documentelor necesare pentru aprobarea investiției conform Legii nr. 500/2002 cu modificările și completările ulterioare;
– deplasare la sediul Autorității Contractante și/sau șantierul construcției ori de câte ori contextul o impune/primește o solicitare în acest sens de la Autoritatea Contractantă.

Beneficiar: Ministerul Sănătății
Valoarea contractată: 50383226,70 RON

“Servicii de proiectare constând în expertiză tehnică, audit energetic și certificatul de performanță energetică inițial, documentație de avizare a lucrărilor de intervenție, studiu de fezabilitate, plan urbanistic de detaliu, documentații pentru obținerea avizelor cerute în certificatul de urbanism și documentația tehnică pentru autorizarea lucrărilor de construire, proiect tehnic și detalii de execuție, asistență tehnică, certificat energetic de performanță la încheierea lucrărilor și punctul de vedere al proiectantului, pentru construcții existente, extinderi și construcții noi”: Lot 1: Servicii de proiectare privind reabilitare, modernizare, consolidare, extindere construcţie existentă şi construcţii noi pentru construcţii civile; Lot 2: Servicii de proiectare privind reabilitare, modernizare, consolidare, extindere construcţie existentă şi construcţii noi pentru unităţi spitaliceşti; Lot 3: Servicii de proiectare privind reabilitare, modernizare, consolidare, extindere construcţie existentă şi construcţii noi pentru amenajări peisagistice/spaţii verzi.

Servicii de proiectare constând în expertiza tehnică, audit energetic și certificatul de performanță energetică inițial, documentație de avizare a lucrărilor de intervenție, studiu de fezabilitate, plan urbanistic de detaliu, documentații pentru obținerea avizelor cerute în certificatul de urbanism și documentația tehnică pentru autorizarea lucrărilor de construire, proiect tehnic și detalii de execuție, asistență tehnică, certificat energetic de performanță la încheierea lucrărilor și punctul de vedere al proiectantului, pentru construcții existente, extinderi şi construcții noi.

Beneficiar: Municipiul Craiova

Elaborare

documentații

Elaborare
documentații

Amenajarea și punerea în valoare a malurilor Mureșului pe tronsonul cuprins între Parcul Europa și podul Decebal

Servicii de elaborare a documentațiilor tehnico-economice pentru obiectivul de investiții-Amenajarea și punerea în valoare a malurilor Mureșului pe tronsonul cuprins între Parcul Europa și podul Decebal, conform cerințelor din cadrul temei de proiectare.

Beneficiar: Municipiul Arad

Servicii de expertiză tehnică și DALI pentru modernizare iluminat exterior pentru drumurile de acces pe AIHCB

Locul principal de executare:
Punctul de lucru Aeroportul Internațional Henri Coandă București

Beneficiar: Compania Națională Aeroporturi București SA
Valoarea contractată: 303000 RON

Actualizare studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Varianta ocolitoare a orașului Mediaș, pe DN14”

Locul principal de executare:
UAT Mediaș

Beneficiar: Municipiul Mediaș
Valoarea contractată: 1527591,45 RON

Servicii pentru expertiză tehnică și DALI modernizare platformă, Pista 07-25 și căile de rulare Delta și Alfa la AIBB-AV (structură rutieră și instalații)

Locul principal de executare:
-Punctul de lucru al CNAB SA-Aeroportul Internațional București-Băneasa – AIBB AV, Șoseua București-Ploiești nr 40, Sector 1, București

Beneficiar: Compania Națională Aeroporturi București SA
Valoarea contractată: 325960,60 EUR

Servicii expertiză tehnică a lucrărilor executate în cadrul contractului de lucrări ”Extindere spre Nord a Platformei nr. 1 de staționare a aeronavelor la AIHCB”, întocmirea unei documentații tehnice în vederea aplicării recomandărilor din expertiză cu preluarea și a ”restului de executat” și asigurarea asistenței tehnice pe perioada de execuție a lucrărilor

Locul principal de executare:
Punctul de lucru al CNAB SA-Aeroportul Internațional Henri Coandă București, Calea Bucureștilor nr 224E, Otopeni, jud. Ilfov

Beneficiar: Compania Națională Aeroporturi București SA
Valoarea contractată: 27000 EUR

Sistem integrat de management și modelare urbană destinat fluidizării traficului și îmbunătățirii calității vieții

Servicii de elaborare a documentației tehnico-economice pentru proiectul „Sistem integrat de management și modelare urbană destinat fluidizării traficului și îmbunătățirii calității vieții”
Serviciile constau în:
elaborare studii de teren (studiu topografic, studiu geotehnic etc.); elaborare expertiza tehnica; elaborare Documentatie de Avizare a Lucrarilor de Interventii (DALI), conform HG 907/2016, inclusiv verificarea acesteia conform HG 742/2018; elaborare documentaţie pentru obţinerea Avizelor şi Acordurilor, conform certificatului de urbanism, inclusiv obţinerea lor; elaborare Proiect Tehnic si Detalii de Execuţie, inclusiv verificare de verificatori atestati, DTAC, DTOE;

Beneficiar: Municipiul Suceava
Valoare contractată: 630800 RON

Elaborare D.A.L.I. pentru lucrarea ”Reabilitare DJ767E Oșorhei – Copăcel, sector de la km 1+060 la km 13+760 (L=12,700 km) județul Bihor” și a Proiectului Tehnic de Execuție pentru obiectivul: ”Creșterea accesibilității pe drumurile județene în Zona Metropolitană Oradea” Județul Bihor

Contractul constă în prestarea următoarelor servicii: Partea I-a: ELABORARE D.A.L.I. pentru lucrarea: ,,Reabilitare DJ767E Oșorhei –Copăcel, sector de la km 1+060 la km 13+760 (L=12,700 km), judeţul Bihor” Partea II-a: ELABORARE PROIECT TEHNIC DE EXECUȚIE PENTRU OBIECTIVUL „Creșterea accesibilității pe drumurile județene în Zona Metropolitană Oradea” Județul Bihor.

Beneficiar: Județul Bihor
Valoare contractată: 754790,40 RON

Elaborarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții (DALI), actualizarea Studiului de Fezabilitate (SF), elaborarea Cererii de Finanțare și a documentelor suport necesare obținerii fondurilor europene pentru realizarea obiectivului de investiții: „MASTER PLANUL INFRASTRUCTURII RUTIERE SI DE ACCES A PORTULUI CONSTANȚA – EXTINDEREA, MODERNIZAREA ȘI REABILITAREA DRUMURILOR ȘI PASAJELOR DIN PORTUL CONSTANȚA”

Serviciile constau în:
– Documentatia de avizare a lucrărilor de interventii, revizie şi actualizare Studiu de Fezabilitate, Expertize Tehnice şi elaborare cerere de finanţare pentru proiectul „MASTER PLANUL INFRASTRUCTURII RUTIERE SI DE ACCES A PORTULUI CONSTANŢA ¬EXTINDEREA, MODERNIZAREA ŞI REABILITAREA DRUMURILOR ŞI PASAJELOR DIN PORTUL CONSTANŢA” în scopul dezvoltării economice a Zonei de dezvoltare Sud-Est prin realizarea unor investiţii privind Dezvoltarea infrastructurii de acces (cum ar fi drumurile şi căile ferate de acces şi şenalele şi ecluzele de acces), a capacităţii feroviare şi rutiere situate in Interiorul portului, dar şi accesibilitatea zonelor deservite, impactând pozitiv dezvoltarea capacităţii portuare.

Beneficiar: COMPANIA NATIONALA „ADMINISTRATIA PORTURILOR MARITIME” SA CONSTANTA
Valoare contractată: 2081483,25 RON

Servicii de elaborare a Proiectului Tehnic și a Documentației tehnice pentru obținerea Autorizației de construire precum și asistență tehnică din partea proiectantului, pe parcursul derulării lucrărilor pentru obiectivul de investiții ”Îmbunătățirea condițiilor infrastructurale pentru comunitatea din zona blocurilor 100 din municipiul Alexandria”

Serviciile de proiectare constă în elaborarea urmatoarelor documentații:
-Documentatii tehnice pentru obtinerea avizelor si acordurilor, conform certificatului de urbanism;
-Daca este cazul, elaborare documentatie pentru obtinerea/prelungirea valabilitatii certificatului de urbanism/autorizatiei de construire;
– Documentaţie tehnica pentru obţinerea autorizaţiei de construire;
– Documentaţie tehnica pentru organizarea de şantier;
– Proiect Tehnic
– Detalii de Execuţie;
– Intocmire referate pe specialitati la terminarea execuţiei lucrarilor;
– Programul de urmarire a comportarii in timp a constructiei’;
– Proiectul actualizat la terminarea lucrarilor- “as built”.
Ofertantul trebuie sa asigurea asumarea documentatiilor de catre expertul tehnic.

Servicii conexe:
– Obţinerea de avize, acorduri (obtinerea Autorizaţiei de construire intra in sarcina Autoritatii contractante);
– Asistenţă tehnică pe perioada de execuţie a lucrărilor (inclusiv fazele determinante şi omisiunile din proiect).

Beneficiar: MUNICIPIUL ALEXANDRIA
Valoare contractată: 208190 RON

Servicii de elaborare Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (DALI), inclusiv evaluarea tehnică a suprafeței de mișcare și expertizarea capacității portante (PCN)

Elaborarea unei Documentații de Autorizare a Lucrărilor de Intervenții (DALI) care să includă in conformitate cu caietul de sarcini (pe lângă structura cadru prevăzută de H.G. 907/2016) și următoarele părți componente:
• Evaluare amănunțită și completă a actualei stări tehnice a suprafeței de mișcare a aeronavelor a AIT (cu identificarea tipurilor de
defecte constatate și a dispersiei acestora);
• Expertiză tehnică a capacității portante pentru fiecare element infrastructural în parte.
Documentația tehnico-economică (DALI) trebuie să identifice, să prezinte și să detalieze cele mai potrivite soluții tehnice și
economice în vederea realizării obiectivelor vizate.

Beneficiar: S.N. AEROPORTUL INTERNATIONAL TIMISOARA TRAIAN VUIA S.A.
Valoare contractată: 1982253,45 RON

Servicii de elaborare expertiză tehnică și studiu de fezabilitate necesare realizării de “Lucrări de reabilitare și modernizare ale PDA 1 la AIHCB, inclusiv racordurile la căile de rulare, instalațiile aferente, amenajarea zonei de siguranță a pistei și realizarea soluției optime de degajare rapidă”

Beneficiar: Compania Națională Aeroporturi București SA
Valoare contractată: 813000 RON