Descriere
JOB

Descriere

• Participă la dezvoltarea, îmbunătățirea și implementarea sistemului de management al calității, crearea standardelor și normelor pentru indicatorii de calitate, monitorizează respectarea acestora;
• Verificarea realizării de analize/verificări în șantier privind calitatea în construcții;
• Verificarea conformității materialelor și echipamentelor livrate în șantier, în raport cu formularele aprobare materiale și documentație anexată;
• Verificarea declarațiilor de conformitate, agrementelor tehnice, manualelor de utilizare și avizelor de însoțire a mărfii pentru materialele utilizate în șantier;
• Întocmirea și verificarea documentelor de calitate a lucrărilor și organizarea cărții tehnice a construcției;
• Verificarea executiei lucrarilor conform caietelor de sarcini si ale normativelor aplicabile in domeniu, precum și legii în vigoare;
• Intocmirea si semnarea proceselor verbale de receptie calitativa a lucrarilor;
• Verificarea modalității de realizare a lucrării în conformitate cu documentaţia tehnică de execuţie, a procedurilor de lucru şi a planului calităţii;
• Verificarea conformității materialelor și echipamentelor livrate în șantie, în raport cu formularele aprobare materiale și documentație anexată;
• Verificarea modalității de realizare a lucrării în conformitate cu documentaţia tehnică de execuţie, a procedurilor de lucru şi a planului calităţii;
• Asigurarea documentelor de calitate pentru desfășurarea fazelor determinante și a controalelor organizate de Inspectoratul de Stat în Constructii (ISC);
• Întocmirea Planului Calității pentru șantierele noi, cu includerea Planurilor de Control Calitate, Verificari și Încercari (PCCVI) pentru fiecare categorie de lucrări, precum și transmiterea lor către Beneficiar;
• Întocmirea planului de management al calităţii pentru proiectele aflate în desfăşurare;

 • Elaborarea procedurilor tehnice de execuție aferente lucrărilor și implementarea lor pe șantier împreună cu inginerii RTE din cadrul proiectului;

 • Participarea la recepția de la terminarea lucrărilor și la recepția finală, împreună cu beneficiarul;

 • Efectuarea controlului calităţii lucrărilor pe faze de execuţie stabilite prin reglementările tehnice.

 • Informarea managementului de proiect/șantier asupra aspectelor privind respectarea tehnologiilor sau necesitatii intreprinderii de actiuni preventive sau corrective;

 • Realizarea controlului sistematic asupra calităţii lucrărilor de construcţii.

Cerințe

Cerințe

 • Experientă minimă 3 ani pe un post similar;

 • Studii Superioare Finalizate – UTCB;

 • Limba engleză la nivel conversațional;

 • Cunoștințe foarte bune de MS Office, MS Project și AutoCad;

 • Abilități de planificare și organizare, gândire analitică și critică;

 • Capacitate dе lucru atât în echipă, cât și independent;

 • Atenție deosebită la detalii.